کارشناس داوری آس : قضاوت تحسین بر انگیز اوندیانو

مرجع خبری رئال مادرید : درست است که برخی شکل قضاوت اوندیانو ماینکو را دوست ندارند اما به عنوان یک داور باتجربه به خوبی از پس بزیهای حساس و اعتراض ها بر می آید . سعی می کند که روی اتفاقات محوطه جریمه بیشترین احتیاط را داشته باشد و از کمک هایش در این زمینه به خوبی بهره ببرد . 
به همین علت او از پس صحنه های جنجالی به خوبی بر آمد . مشخص بود که پیکه در دقیقه 11 روی کریستیانو پنالتی کرد و با پای چپش پای چپ بازیکن پرتغالی را زد . از طرفی سه تا از چهار پنالتی بارسا که به آن معترض بودند را به درستی سوت نزد .
برخورد دی ماریا و مسی پیش از صحنه گل اول رئال ، در بیرون محوطه بود و پنالتی نبود . در دقیقه 15 نیز زمین خوردن سسک پنالتی نبود . اما تنها اشتباه اوندیانو مربوط به دقیقه 33 بود که ژابی برای زدن پدرو رفت . بهتر بود که این صحنه پنالتی گرفته می شد .
آخرین صحنه مشکوک هم در دقیقه 63 بود که پدرو خودش را به کوئنت رائ وزد و به زمین افتاد . بازیکن بارسا خودش را زمین زد و اوندیانو به درستی پنالتی نگرفت .
اوندیانو در این بازی به خوبی از پس کارت دادن بر آمد و واکنش مناسبی در زمینه برخورد با بازیکنان داشت .
اوریزار آزپیتارته

/ 0 نظر / 3 بازدید