نگرفتن هند پنالتی ، بزرگترین اشتباه داور

مرجع خبری رئال مادرید : خیل مانزانو ، داور جوانی که اخیرا لالیگایی شده توانایی های زیادی دارد . او می تواند داور آینده داری باشد اما بی تردید در بازی دیشب اشتباه کرد که هند پنالتی نوزای نیجریه ای را نگرفت . 
در نیمه اول به خوبی بازی را می شناخت و تصمیماتش درست بودند . دستیارش در دقیقه 36 به درستی گل بنزما را آفساید اعلام کرد . در نیمه دوم اما با فشار سکوها تا حدودی دچار افت شد .
در آغاز نیمه دوم دو اشتباه داشت . در دقیقه 54 ، کمک داور آفسیاد بنزما را گرفت که اشتباه بود . البته باید توجه داشت که نمی توان این را گل مردود دانست چرا که خیل مانزانو زودتر سوت زده بود .
در دقیقه 60 نیز پاس بنیات به روبن کاسترو آفساید نبود . مهاجم بتیس در موقعیت مناسبی بود و نباید آفساید گرفته می شد و پس این یک اشتباه بود .
در دقیقه 66 ، په په پس از زدن توپ به آگرا خورد . به علت بی احتیاطی می شد په په کارت قرمز بگیرد . در دقیقه 66 یکی خطای راموس روی کاسترو دیده نشد و دیگری خطا روی بنزما .
اما بزرگترین اشتباه داور در دقیقه 93 رخ داد . کاکا می خواست توپ را به محوطه جریمه بفرستد که نوزا آن را با دست زد . داور آن را غیر عمدی دید اما کاملا اشتباه کرد و باید پنالتی می گرفت .
داور در این بازی بارها به درستی از قاعده آوانتاژ استفاده کرد . به نظر می رسد که او می تواند با کمی تجربه داور بهتری در لالیگا شود .
اوریزار آزپیتارته

/ 0 نظر / 2 بازدید