رئال مادرید _ والنسیا

مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید نگران واکنش به اتوبوس تیم در زمان رسیدن به مستایاست و به همین خاطر ماموران امنیتی را افزایش داده است . هواداران والنسیا در توئیتر اعلام کرده اند که آماده برخوردی خشونت بار با اتوبوبس رئال در خیابان " سوئد " هستند و به همین خاطر رئال نگران شده است . 
درست است که چنین تجمع هایی برای هواداران والنسیا پیش از بازیهای بزرگشان در مستایا عادی است اما رئالی ها نگران جو خشونت بار هستند و به همین خاطر تدابیر امنیتی را گسترش داده اند .

/ 0 نظر / 2 بازدید